پشتیبانی

حاکمیت فاوا

فناوری اطلاعات

جلسه1
1
معرفی دوره
12 دقیقه
2
نقش فناوری اطلاعات
13 دقیقه
3
وضعیت فناوری اطلاعات در قرن 21
14 دقیقه
4
اهمیت حاکمیت فاوا
15 دقیقه
5
آزمون جلسه1
جلسه2
6
کابردهای فناوری اطلاعات
11 دقیقه
7
ضرورت حاکمین فاوا در سازمان
11 دقیقه
8
راهبری فناوری اطلاعات
10 دقیقه
9
دستورالعملهای حاکمیت فاوا
9 دقیقه
جلسه3
10
آزمون جلسه3
11
مرور مباحث گذشته
11 دقیقه
12
استانداردها و چارچوب حاکمیت فاوا
11 دقیقه
13
توانمندهای سازمانی
9 دقیقه
14
اصول حاکمیت فاوا
9 دقیقه
جلسه4
15
مرور جلسه 3
12 دقیقه
16
فرایندهای حاکمیت فاوا
12 دقیقه
17
فلوچارت فرایند
13 دقیقه
جلسه5
18
مرور جلسه 4
16 دقیقه
19
فرایندهای EDM
17 دقیقه
20
ادامه فرایندهای EDM
13 دقیقه
جلسه6
21
مرور جلسه5
13 دقیقه
22
فرایندهای APO
16 دقیقه
23
ماتریس RACI
15 دقیقه
جلسه7
24
آزمون جلسه7
25
مرور جلسه 6
16 دقیقه
26
ادامه فرایندهای APO
17 دقیقه
27
فرایندهای مربوط به مدیریت
13 دقیقه
جلسه8
28
مرور جلسه7
13 دقیقه
29
مدیریت پیمانکاران
14 دقیقه
30
فرایندهای BAI
13 دقیقه
جلسه9
31
آزمون جلسه9
32
مرور جلسه8
11 دقیقه
33
ادامه فرایندهای BAI
10 دقیقه
34
ماتریس RACI فرایندهای BAI
11 دقیقه
رضا معناصری
با عرض سلام خدمت تمامی همکاران عزیز .کاش یکم وقت بیشتر داشت
1396/08/29 19:17
طیبه موذنی قیری
با سلام از تلاش همه شما برگزارکنندگان این دوره سپاسگزارم
1396/09/01 7:32
غلامرضا علی یاری
ممنون کی شروع بوده است
1396/09/16 22:8
رقیه آذرگمان
با سلام برنامه زمانی برگزاری ازمونها رو لطفا قرار بدید
1396/10/30 10:44
کژال رحمن زاده بوکانی
با سلام، زمان برگزاری ازمون ها کیه؟
1396/11/01 20:35
محمد دوست محمدی بویینی
تشکر.اگر از فایلهای پی دی اف یا ورد برای آموزش استفاده شود بنظر بنده بهتر است .
1396/11/28 10:26
محمد دوست محمدی بویینی
با تشکر فراوان اگردر کنار فایل ویدیو فایل پی دی اف هم گذاشته شود عالی عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس
1396/11/28 16:46
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.