پشتیبانی

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات

جلسه1
1
مقدمه
15 دقیقه
2
تعریف دولت الکترونیک
14 دقیقه
3
مثال از دولت الکترونیک
11 دقیقه
4
مزایای دولت الکترونیک
13 دقیقه
جلسه2
5
مرور جلسه1
7 دقیقه
6
دولت الکترونیک در سایر کشورها
14 دقیقه
7
مقایسه دولت الکترونیک در کشورهای مختلف
14 دقیقه
8
دولت الکترونیک در سیستم اداری
16 دقیقه
جلسه 3
9
عناصر دولت الکترونیک
16 دقیقه
10
ارکان دولت الکترونیک
25 دقیقه
11
نقشه راه دولت الکترونیک
15 دقیقه
جلسه4
12
مرور جلسه3
22 دقیقه
13
عوامل کلیدی در دولت الکترونیک
11 دقیقه
14
عوامل موفقیت دولت الکترونیک
16 دقیقه
جلسه5
15
مرور جلسه4
18 دقیقه
16
عوامل شکست دولت الکترونیک
11 دقیقه
17
مدلهای دولت الکترونیک
16 دقیقه
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ...   >  
ابراهیم عبدی پور
سلام .دوره چند ساعت حساب میشه؟؟
1396/09/24 18:42
حسین اشراقی
با سلام در خصوص با چگونگی دیگر دوره ها جهت ثبت نام و آنهاییکه الان میشود ثبت نام کرد توضیحاتی را بدهید . ممنونم
1396/09/24 18:49
سعید ایزی
سلام در خصوص با این دوره بیشتر توضیح دهید . ممنونم
1396/09/24 19:11
رضا قاسمی نیا
سلام در خصوص بیا این دوره بیشتر توضیح دهید ممنونم
1396/09/24 19:19
علی محبی
سلام در خصوص با محتوا به صورت سوال در هم بارگزاری کنید تا آشنا شویم . ممنونم
1396/09/24 19:26
عباس الوندی
سلام در خصوص بیا این دوره بیشتر توضیح دهید ممنونم
1396/09/24 19:28
مهدی صالح زاده
سلام در خصوص با تاریخ آزمون اطلاع رسانی نمایید ممنونم
1396/09/24 19:36
منیره اطمینان
با سلام تاریخ های اآزمونها را اطلاع رسانی کنید . متشکرم
1396/09/24 19:49
سعید حسنی
سلام در خصوص بیا این دوره بیشتر توضیح دهید ممنونم
1396/09/24 20:2
منیژه بیگلری دولوئی
سلام در خصوص با تاریخ آزمون اطلاع رسانی نمایید ممنونم
1396/09/24 20:9
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.